Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Bộ chuyển đổi KVM 2,4,8 máy tính dùng chung 1 màn hình