Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Măng xông cáp quang

Măng xông cáp quang loại nằm ngang (In-Line), loại mũ chụp (Doom), măng xông cáp quang FTTH, với dung lượng 12 sợi, 24 sợi, 48 sợi, 96 sợi,... với vật liệu bằng nhựa cao cấp chịu đựng được với các kiểu thời tiết ở Việt Nam.