Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Modem ADSL - Modem ADSL Wifi

Để có Internet các Bạn phải Có Modem, Mạng viễn thông cung cấp các loại Modem ADSL, Modem WIFI, Modem 1 port, Modem 4 port với các hãng khác nhau Modem TP link, Modem Linksys với giá cả tốt nhất cung cấp cho khách hàng