Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Phụ kiện quang, Suy hao quang, Ống co nhiệt, Bộ chia tách quang splitter, Khay nối quang

Cung cấp Phụ kiện quang, Suy hao quang, Ống co nhiệt, Bộ chia tách quang splitter, Khay nối quang, Đầu nối quang.