Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Nhà phân phối thiết bị mạng Cisco số 1 tại hà nội

Mạng viễn thông phân phối thiết bị mạng Cisco Catalyst 3850 series, Catalyst 3560- 3750X Switch series, Catalyst 2960 & 2960S Series, Router CISCO 800 series, Router Cisco 1900 series, Router Cisco 2900 series.