Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Bình chữa cháy khí CO2 chuyên cung cấp tất các các loại bình cứu hỏa

Bình chữa cháy CO2 (Fire Fighting Machine) phun khí CO2, phun bột, phun bọt có cấu tạo chính gồm một bình khí nén áp suất cao, nếu cần bình phòng cháy chữa cháy này phun thứ khác thì dùng khí áp cao này để đẩy chất cần phun còn không thì tự phun ra chính bằng khí này.
Bình chữa cháy CO2 gồm một ngăn lớn đựng dung dịch NAHCO3 và dung dịch H2SO4 được đặt trong một ngăn nhỏ bên trên có vách không cho 02 dung dịch này tiếp xúc với nhau, áp suất trong ngăn được điều chỉnh bởi chốt an toàn và van bóp. Khi kéo chốt an toàn, lắc lên lắc xuống bình thì 02 dung dịch phản ứng tạo ra CO2, CO2 được đưa ra ngoài bởi van bóp.