Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Bộ chuyển đổi quang điện - Converter Quang điện

Bộ chuyển đổi quang điện - các đặc tính của sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang (Converter quang), bộ chuyển đổi quang điện multimode, singlemode, loại 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps, loại truyền trên 1 sợi quang, truyền trên 2 sợi quang, loại 2 cổng mạng, 4 cổng mạng, tích hợp VLAN, loại quản lý hoặc không quản lý, bộ chuyển đổi dùng trong môi trường công nghiệp,... với các model nổi bật: NMC-110S-20 (Converter quang Singlemode 20Km, 10/100Mbps, Dual Fiber SC), NMC-100S-20 (Converter quang SM 20Km, 10/100/1000Mbps, Dual Fuber SC), NMC-100S-20 (Converter quang SM 20Km, 10/100Mbps, Single fiber SC)