Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Thu phát Video quang

Cung cấp bộ thu phát Video Quang chuyển đổi tín hiệu Video và một số tín hiệu khác sang tín hiệu quang để truyền tải đi xa trên hệ thống cáp quang.