Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Cáp quang - cung cấp dây cáp quang cho công trình

Dây cáp quang - Cung cấp cáp quang Multimode, cáp quang treo Singlemode, Cáp quang Single mode luồn ống với tiêu chuẩn chất lượng tốt. Hàng nghìn khách hàng đã chọn cáp quang của chúng tôi, thế còn bạn?