Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Dây nhảy quang - fiber patchcord

Dây nhảy quang - sản phẩm dây nhảy quang được mạng viễn thông phân phối chất lượng tiêu chuẩn cho mọi công trình. Hàng nghìn khách hàng đã chọn mua sản phẩm dây nhảy quang của chúng tôi.