Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Cáp DisplayPort to HDMI

Cáp Displayport - Mini displayport chuyên dùng cho Macbook, Dell, HP, Lenovo...
DisplayPort sử dụng cấu trúc gói tin siêu nhỏ độc đáo giúp các nhà sản xuất có thể bổ sung thêm các tính năng hiển thị mới, trong đó bao gồm những tính năng như địa chỉ hoá bộ phận hiển thị , đa luồng dữ liệu và nhiều việc khác hơn là những gì bạn có thể trông đợi ở một giao diện dựa trên cấu trúc quét mành hiện có.