Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Cung cấp vật tư, tư vấn hệ thống mạng đồng

Hệ thống cáp đồng - Vật tư cho hệ thống cáp đồng. Nhà cung cấp vật tư hệ thống cáp đồng chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi: 04.355 11222 - 0981 558668 - Hỗ trợ 24/7