Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Module quang SFP quang

Module quang - chi tiết thông tin về các module quang, SFP, GBIC, XFP, X2, XENPAK, SFP+, SFF, SFP với các tốc độ 155M, 1.25G, 2.5G, 10.3G của các bước sóng 850 nm, 1300 nm, 1310nm, 1550 nm. Sản phẩm tương thích 100% với các Switches của CISCO, Lacatel, 3-com, Linksys