Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

KÌM BẤM DÂY MẠNG, NHÂN MẠNG, NHÂN THOẠI AMP, WALL PLATE

Cung cấp nhân mạng, nhân thoại các loại rj45, rj11 nhân mạng amp, nhân mạng sino, các loại kìm bấm mạng cat5, cat6. Cam kết giá luôn canh tranh trên thị trường.