Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Thanh đấu nối mạng Patch panels AMP

Patch Panel AMP hay còn gọi là thanh đấu nối mạng AMP - Thanh đấu nối mạng patch panel gồm 24 port48 port dùng để chia các đầu mạng trong hệ thống mạng. Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những module cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.
Mạng viễn thông là nhà cung cấp Patch panel AMP chính hãng cho mọi công trình với chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn và có CO, CQ cho công trình dự án được hàng nghìn khách hàng lựa chọn tin tưởng.