Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Tủ-mạng,tủ-rack,tủ rack 19 inch 6U,10U,15U,20U,27U,32U,36U,42U, 45U

Tủ mạng - tủ Rack có các lựa chọn đa dạng các loại 6U, 10U, 12U, 15U, 20U, 27U, 32U, 36U, 42U và 45U và có chiều sâu D400, D600, D800 và D1000 mm
Tủ-mạng,tủ-rack,tủ rack 19 inch 6U,10U,15U,20U,27U,32U,36U,42U, 45U

Tủ mạng Rack: sản xuất phân phối các loại tủ từ 6u đến 45U, tủ rack - tủ rack 10u, tủ rack 42u - open rack, tủ mạng - rack 42u, tủ rack 6u - tủ rack 27u, tủ rack 15u rack 6u - rack 19 inch rack 10u, tủ mạng 10u tủ rack 20u - tủ rack là gì tủ rack 9u, tủ server rack 15u - tủ rack 12u rack 36u, tủ rack 3c, tủ mạng 6u rack 20u - tủ mạng 42u viet rack, tủ rack 4u tủ rack server - tủ rack 36u tu rack 19u, tủ mạng 15u - rack 27u